Octavian Goga, 1 Decembrie 1928

Sunt zece ani de când nu mai este, de când la Alba-Iulia în freamătul mulțimei s’a desființat, ca să se topească în marele tot.

De-atunci Ardealul reintegrat în unitatea națională, părtaș la bine și la rău cu soarta țării, merge înainte pe calea desăvârșirii unui proces firesc de unificare cu restul, că pe acest drum se întâlnesc asperități e adevărat, că de după granițele dărâmate se ivesc adese strigoii stăpânirii de demult, e fatal, dar destinul nostru s’a împlinit și carul istoriei nu-și mai întoarce oiștea înapoi. De-aceea toți micii negustori ai frecărilor locale, care cred că pot înjgheba o doctrină din revendicările unei regiuni, nu sunt decât apariții trecătoare, menite să recadă în neant. Unirea noastră e pecetluită definitive și n-o mai poate desface nimeni. Putem în viitor să îndurăm nenorociri, dar vom fi una și le vom suferi la olaltă. Viitorul va zâmbi cu indulgență sau cu dispreț asupra tuturor care n’au înțeles încă acest adevăr și nu s’au conformat lui.

preluare din Cele Trei Crișuri, Oradea, Anul IX, Noiembrie-Decembrie 1928