Delegatii si povestile lor

  • Alexandru Nicolae Popescu

    „Notar cercual” în Lăzăreni, ALEXANDRU NICOLAE POPESCU, a participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, în calitate de delegat al Gărzii Naţionale Române din Plasa Ceica.

  • Nicolae Malița

    Părintele NICOLAE MALIŢA din Săbolciu şi-a dedicat jumătate de veac păstoririi acestei comunităţi ortodoxe si a fost unul dintre delegaţii comunali la Marea Adunare de la Alba Iulia.

  • Gavril Iovan

    Învățător în acele zile fierbinți ale făuririi României Mari, GAVRIL IOVAN se alătură consătenilor săi din Săbolciu și Săcădat şi iau calea munților și purced, încărcaţi de speranţe, spre cetatea lui Mihai Viteazul.