Înființată în mod provizor la 27 Noemvrie 1918 s’a constituit defininitiv la 5 Ianuarie 1919 alegându-și următorul comitet.

Biroul: Viora dr. Ciordaș, prezidență, Livia dr. Cosma, Angela Sălăgian Butean, vice-președinte, dr. Ioan Ossian, secretar, Eliza dr. pavel Ștefănică, Veturia Butean, notare, Elena Ardelean, cassieră, Elena dr. Muntean, Aurelia Raț, bibliotecare. Membre de încredere: Iza Ardelean, Paulina Bogdan, Forica dr. Ciavici, Barbara Gera, Cornelia dr. Hetco, Iolanda dr. Hetco, Livia Ignat, Maria Popluca, Elisabeta Pelloni, Nina Petra, Elena Pinter, Eufemia Ștefănica, Ana Costa, Catița Cosma, Elena Crinic, Victoria Mesaroș, Mărioara Muțiu, Maria Perenyi. Consilieri: Dr. I. Ciordaș, dr. Cornel Nyeș, Moise Popovici.

Viora Ciordaș – sursa foto: suciusiminfo.blogspot.be

 

Ea a fost prima închiegare a muncii femeii române la noi, în vremile de prefacere națională. În cei aproape zece ani de existență, această Reuniune a desvoltat o impunătoare activitate culturală, socială, caritativă și națională, așa că poate fi privită ca un model de reuniune.

An de an în ajunul de Crăciun îmbracă cu haine pe elevii săraci din oraș, ajutoră pe bătrâni și neputincioși. Cercetează bolnavii din spitalul din loc. cărora le împărțește cărți, cozonaci, prăjituri și alte daruri, cari aduc mângâiere celor suferinzi.

În nenumărate rânduri această reuniune a dat dovadă de înaltele virtuți de cari sunt călăuzite membrele ei.

Activitatea ei s’a întrerupt numai în lunile Februarie, Martie și jumătatea lui April din 1919, când viața noastră era cumplit primejduită de armata săcuiască și comunistă. După desrobire însă reuniunea nu cunoștea ce-i oboseala.

La 29 Iunie 1919 plecând din Beiuș Reg. 24 inf. Tecuciu, ospătează cu acest prilej 567 ostași.

În Iulie pe frontul Tisa lupte crâncene. Comuniștii atacă armata română. Spitalele și barăcile din Oradea sunt pline de răniți.

La propunerea de cel mai cald patriotism a prezidentei Viora dr. Ciordaș pleacă pentru a îngriji bolnavii și răniții dnele Livia dr. Cosma, Elena dr. Muntean, Octavia Borlan, Nina Petra, Ana Costa, dșrele Valeria Ciurdariu, AUrelia Rațiu, Mărioara Muțiu, Veturia Popovici și Florica Țiț și în trei săptămâni, cu adevărata abnegațiune creștinească suportând fără șovăire nopți nedormite, au obosit să aline durerile și suferințele celor răniți în lupta pentru apărarea noastră.

La intervenția dnei Livia dr. Cosma prefectura județului și Consistorul ort. din Oradea au lansat colecte pentru a aduna alimente și rufărie pe seama răniților. Din 43 de sate curg danii bogate, dovadă grăitoare a simțului de jertfă la țăranii noștri.

Tot din îndemnul Reuneunei Femeilor din Beiuș s’a pus pus baza unei biblioteci din 300 volume la spitalul central și 60 volume la spitalul divizionar.

La recomandarea forurilor superioare militare, care au apreciat după merit aceste servicii aduse cauzei românești, doamnele mai sus amintite au fost decorate cu medalia Regina Maria.

Decorațiunile au fost predate de dna prezidentă Viora dr. Ciordaș cu prilejul unei înălțătoare festivități  aranjata de Reuniune în acest scop.

Una dintre membrele Reuniunii, dna. Marta Iepure, găsind în satele din jurul Beiușului 15 orfani de tată și mamă, neîngrijiți de nimeni, îi aduce la oraș și deschide pentru ei un asil susținut din ofrande. Asilul a fost luat sub îngrijirea Reuniunii, pe urmă a statului român.

Tot Reuniunea dă ajutoare bănești să poată fi așezați aici orfani de ai noștri, risipiți cu scopul de a fi maghiarizați prin orfelinatele din Ungaria.

Călăuzită de principiul că ’’munca sub ori ce formă este o datorință a vieții, isvorul bucuriilor adânci și a mulțumirii statornice’’, Reuniunea e pătrunsă de un spirit inventativ. Paralel cu șezătorile și festivalurile aranjate la oraș pentru intelectuali, la sate ține conferențe pentru luminarea poporului. La serbătoarea națională de 10 Mai, doamnele, elevele și elevii dela liceu, pleacă la sate și încheagă prin cuvântări potrivite, cântări și dansuri naționale, recitări patriotice, sufletul de înfrățire al unui neam, ce cere stăruitor cultură și lumină.

În adunarea generală din 1923 dna Viora dr. Ciordaș se retrage din prezidenție în urma multor încercări grele de durat. Noul comitet se alege sub prezidenția dnei Angela Sălăgeanu, iar dna Viora dr. Ciordaș pentru meritele și munca intensă cu care a învrednicit Reuniunea e așeasă prezidentă de onoare.

preluare din Petru E. Papp, Din trecutul Beiușului – Pagini de glorie și de jertfe, Beiuș 1928 (fragmente)