ELENA MUNTEANU – PREOTEASĂ ȘI MEMBRU FONDATOR AL REUNIUNII FEMEILOR ROMÂNE DIN BEIUȘ ȘI JUR

Născută în anul 1877 în județul Bihor

Decedată în anul 1945

Delegat de drept din Beiuș la Marea Adunare de la Alba Iulia

 

Alături de soțul său, protopopul Alexandru Munteanu, a făcut parte din cei 60 de delegați bihoreni aleși să participe la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918,  el din partea protopopiatului Peștiș, iar ea din partea ”Reuniunii femeilor din Beiuș și jur”.

Această asociație a fost prima ”închiegare a muncii femeii române la noi, în vremile de prefacere națională. În cei aproape zece ani de existență, această Reuniune a desvoltat o impunătoare activitate culturală, socială, caritativă și națională, așa că poate fi privită ca un model de reuniune. (preluare din Petru E. Papp, Din trecutul Beiușului – Pagini de glorie și de jertfe, Beiuș 1928 (fragmente).

Autor: Camelia Buie